Verksamhetsbesök på Bergmans boende 19 februari

Idag fick vi rundvandring av Enhetschefen Lena Myhrman

Ett vackert boende med naturområde som närmaste granne. Med stigar runt alla hus och geme…nsamma uteplatser. De har ett vackert staket som sträcker sig runt hela området och ringar in på ett fint sätt.De boende kan då promenera runt hela området samt använda de fina uteplatserna för grillning under sommarmånaderna ihop med sina familjer.

Info om Bergmans, läs nedan

I Öckerö kommun heter demensboendet Bergmans. Bergmans är ett boende med särskild inriktning för personer med demenssjukdom. Det finns 32 platser på Bergmans fördelat på 4 mindre enheter, så kallade gruppboenden. På Bergmans finns personal dygnet runt med uppgift att tillgodose den demenssjukes behov av särskilt bemötande och förhållningssätt, omsorg och vård. Målet är att stärka och tillvarata de boendes egna resurser och att arbeta individinriktat så att livet känns meningsfullt och tryggt. Verksamheten bygger på de boendes delaktighet i vardagen. Matlagning, tvätt och städ utförs tillsammans med de boende.
( info text hämtad från www.ockero.se)

Foto: Enhetschef Lena Myhrman, Kent Lagrell och Arne LernhagFoto: Vacker tavla som pryder entrén konstnär från Hälsö

Kommentera