Möte med ÖRAB

Idag hade vi möte med ÖRAB, vårt segelfartyg SV/Gunilla, och gick igenom förra årets resultat. Eftersom ekonomin klarar sig så bra så har vi gjort extra amortering för att minska på låneskulden. Ekonomin är alltså fortsatt bra i rederiet och vi har också en bra kontroll på våra kostnader.

Förra året genomgick också fartyget sin femårsklassning som det klarade utan större anmärkningar. Fartyget är i mycket gott skick och under åren har vi undan för undan ökat säkerheten på fartyget. Senast så bytte vi kranen för räddningsbåten och vi tar nu också tar fram en riskanalys för att närmare granska vilka risker som kan vara aktuella.

Resorna flyter också på och nu är fartyget i Belize, nära Mexico. Däremot kunde man inte anlöpa som Cuba planerat för ett par veckor sedan. Efter att ha haft klartecken hela tiden. Man hade t.o.m. klartecken när man avgick från Miami tre dygn innan. Anledningen att man inte fick anlöpa var antagligen att hamnen var full av ryska fartyg som hade övning. Man seglade därför tillbaka till Tampas för att senare återuppta rutten mot Belize.

Kommentera