Avbulanssjukvården får kritik, igen!

Återigen är personalen kritisk till hur ambulanssjukvården. När regionens styrande partier, S, MP och V, bestämde att all ambulanssjukvård skulle övertas av regionen via sina sjukhus så var det många som trodde att allt skulle bli bättre. Verkligheten är en annan, avsevärt dyrare per år, c:a 50 mnkr färre ambulanser och sämre arbetsförhållanden.

Läs artikeln i GP.

Kommentera