Möte med Kommunstyrelsen

Först på agendan var en remiss om utökat strandskydd i kommunen. Länsstyrelserna i Sverige håller nu på att utöka strandskyddet från 100 meter till 300 meter. I Öckerö kommun har vi sedan år 2002 ett anpassat strandskydd som vi gjorde i samråd med just Länsstyrelsen. Jag kan därför tycka att det är lite märkligt att samma Länsstyrelse nu vill ändra vad man för tio år sedan föreslog själva.

Vi tog beslut om ett remissvar dör vi har ett flertal synpunkter. Bl.a. på strandskydd där vi i översiktsplanen planerat som utbyggnadsområden samt i hamnar. Någon gång efter april kan vi som tidigast få svar.

Eftersom det kommer att dröja ett antal år innan vi kan flytta återvinningscentralen på Kärrsvik tog vi beslut om ett antal investeringar på Kärrsvik för att det skall bli en bättre miljö där tills återvinningscentralen flyttar därifrån. Det handlar om en spolplatta, omlastningsramp för matavfallet samt en ny elektrifierad inhängnad.

Vi fick också information om diskussionen med Caterpillar om utvidgningen av deras område. Det finns tre alternativ till var kretsloppsparken och avloppsreningsverket kan placeras. Att det nuvarande avloppsreningsverket ligger kvar och kretsloppsparken placeras bredvid, vid Caterpillars fabrik i Långesand eller vid Tärnvägen och Göteborgsvägen på Pinan. De två bästa alternativen är på Pinan och skall vi tillgodose Catarpillars önskemål är det vid Tärnvägen och Göteborgsvägen som gäller. Då gäller det också att komma överens med Caterpillar om hur flytten av avloppsreningsverket skall finansieras.

Slutligen tog vi också beslut om att den nya vägen vid Bovieran skall heta Heinövallen.

Kommentera