Kommunens nya Facebook-sida

Vi har märkt på den senaste tiden att intresset för politiska frågor och kommunens verksamhet har ökat. Ett flertal sidor har startats för försöka att fånga upp dessa frågor.

Kommunen har därför beslutat att starta en egen sida där det ges möjlighet för kommuninvånare att ställa frågor av olika slag. Frågorna kommer att besvaras av medborgarkontoret eller av representanter för de olika partierna i kommunen beroende på frågeställning.

Adressen till sidan är facebook.com/ockerokommunofficiell

Självklart kan politiker fortfarande svara på frågor som kommer på diverse sidor men frågor på kommunens sida finns det ett krav från kommunen att svara på. Frågor av politisk karaktär väljer partierna givetvis själva om och hur man vill svara på men målsättningen är att alla partier skall delta i svaren och debatten.

För min egen del så kommer jag att kraftsamla på att svara på inläggen på denna sida. Min bevakning av andra sidor som tar upp politiska frågor kommer därför inte att vara lika stor som tidigare. Vill Ni vara säkra på ett svar så är det alltså kommunens Facebook-sida som Ni skall använda.

Kommentera