Artikel i Lokalbladet

I senaste utgåvan av Lokalbladet är det en stor artikel där föreningen FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, framför en hel del kritik mot kommunen. Vet man bara om det som står i artikeln så kan man få uppfattningen att kommunen systematiskt struntat i vad FUB vill och inte alls försökt att tillmötesgå deras önskemål.

Sanningen är att våra tjänstemän samt vi politiker ägnat många timmar pt samtal med representanter för FUB samt att vi också hjälpt dem med ett flertal saker. Det handlar om allt från att vi sänkte priset på resor till Daglig verksamhet, uppdelning av Pensionär- och Handikapprådet i enbart ett Handikappråd m.m.

Det är så att kommunen har en del kvar att göra bl.a. med det handikappolitiska programmet. Där har vi haft möte med FUB, både med Moderaterna och med kommunen ett flertal gånger där vi beskrivit hur vi skall fortsätta med arbetet. Att vi nu startar upp arbetet med ett nytt handikappolitiskt program informerade jag om senast för ett par veckor sedan på ett möte där FUB deltog.

Jag har inga problem med att man framför kritik mot kommunen om man känner att man behöver detta. Det hade dock varit klädsamt om man också nämnt de ansträngningar som kommunen också faktiskt gjort. Sedan tillhör det väl god journalistisk sed att den kritiserade också får en möjlighet att yttra sig i samma artikel. Men det kanske är för mycket att begära av Lokalbladet.

Kommentera