Lägst arbetslöshet i Öckerö kommun

Statistiken från Arbetsförmedlingen visar att Öckerö kommun återigen har en låg arbetslöshet. 3,3 % vilket är en minskning med 0,5 % jämfört med februari 2012. Detta innebär att vi har den lägsta arbetslösheten i Västra Götaland. Jämför med Riket 8,5 % och Västra Götaland 8,0 %.

Även arbetslösheten för ungdomar är låg, faktiskt den näst lägsta i Västra Götaland, 8,2 %. En minskning med 2,8 % med februari 2012. Jämför med Riket 16,2 % och Västra Götaland 14,6 %. I den statistiken ingår också studerande ungdomar som exv. söker extrajobb.

Att fundera på är att Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar samt fördubbla restaurangmomsen. Vad detta kan innebära för ungdomsarbeten kan du se här.

Kommentera