Möte med arbetsutskottet

På dagens möte med arbetsutskottet hade vi besök av ett företag som är intresset av att bygga lägenheter vid hannen på Hyppeln. Det handlar om tvåor och treor men även några ettor som bostadsrätter. Konceptet innehåller också hur den enskilde kan finansiera detta och resultatet är att detta blir billigare än en hyresrätt.

Med detta kommer det finnas möjlighet för äldre att lämna sin villa men ändå bo kvar på Hyppeln samtidigt som unga också kan erbjudas mindrelägenheter.

Detaljplanen för detta finns redan det som återstår är ett antal detaljer med bl.a. fyllning som måste redas ut innan det kan bli klart. I den bästa av världar rör detta sig om kortare tid än ett år.

Kommentera