522 miljarder till infrastruktur för jobb och tillväxt i hela landet

Idag presenterade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd den nationella planen för transportsystemet för åren 2014–2025. Total
satsas 522 miljarder kronor, vilket är en ökning med 20 procent från föregående planperiod. Av de 522 miljarderna går 241
miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder kronor
satsas för att utveckla infrastrukturen.

På länken nedan kan ni läsa om satsningen i sin helhet, se satsningarna nedbrutna för varje län och se PM för olika mindre projekt:
http://www.nationellaplanen.se/

På länken nedan kan ni se presskonferens med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd:
http://www.regeringen.se/sb/d/18460/a/238254

Vissa moderata riksdagsledamöter har fått information i förtid kring särskilda större satsningar för att kunna gå ut med dessa i media lokalt, fortsätt gärna att lyfta dessa infrastruktursatsningar och sprid ytterligare.

Kommentera