Artikel om simhall i TorslandaTidning

Läser med förvåning att artikelförfattaren påstår att jag skulle ha uttryckt mig som att det är som att stjäla godispåsen från barnen när man ställer namnunderskrifterna för en simhall mot alla andra berättigade krav.

Jag tycker inte om att få sådana uttryck lagda i min mun när jag inte sagt dem. Det tillhör god journalistisk sed att man inte citerar eller beskriver vad som är sagt och att detta är korrekt. Är man tveksam går det att skicka artikeln till berörd, många journalister gör så för att undvika missförstånd.

Dessutom hade det ju varit klädsamt av artikelförfattaren att skriva att alla andra partier också hade samma åsikter, nämligen att behoven av renoveringar och ombyggnader/nybyggnader av skolor, byggnation av äldreboende, kostnader för hemservice med m.m. som måste komma före en simhall. Inom de kommande åren beräknas vi ha en hyreskostnadsökning på 69 mnkr på våra kärnverksamheter och då finns det inte medräknat alla andra önskemål från kommuninvånare och förvaltningar. Vi talar om en hyreskostnad på minst 15-20 mnkr för en ny simhall enligt politikens beräkningar men inte heller detta nämns i artikeln.

Sammantaget är jag förundrad över att man undviker att skriva om de faktiska fakta som diskuterades på mötet. Min upplevelse var att de fakta som framlades från politikerna ändå mottogs väl av de flesta på mötet. Man hade en förståelse för att kommunen inte kan satsa på en simhall i nuläget när vi har så många utmaningar framför oss i skolan, omsorgen och vården. Däremot håller jag med om avslutningen att vi kan ha en möjlighet att fö en simhall tillsammans med en hotellbyggnation. Möjligheterna till detta finns både i Långesand, i den planerade spa-anläggningen eller i ett konferenshotell i östra hamnen. Kärrsvik som nämns är på mer längre sikt.

Kommentera