Anders Borg sammanfattar MP:s skuggbudget

– Oenighet och stora ofinansierade utgiftslöften riskerar Sveriges ekonomi i nästa lågkonjunktur
– Höjd marginalsskatt leder till färre arbetade timmar
– Färre arbetade timmar sänker lönerna och minskar skatteintäkterna – utan att jobben blir fler
– Prioriteringar som skadar sysselsättning och tillväxt: Höjd skatt på att anställa unga och utbyggda transfereringssystem
– Betydande oenighet i viktiga framtidsfrågor

Kommentera