Slutreplik? till Bengt Svanholms replik i TorslandaTidning

Bengt Svanholm insisterar på att kommunen skall ta fram en förstudie på en simhall eftersom han anser att vi har råd med allt. Kalkylen som presenterades på mötet bestod av en kostnad för en simhall på 35 mnkr och en årlig driftkostnad på 700 000 kr. Denna drift skulle omfatta kapitalkostnad, uppvärmning, personalkostnader m.m. Efter tio minuters diskussion ändrade den närvarande arkitekten som ritat många simhallar i Sverige priset till strax under 100 mnkr. Alltså en tredubbling av priset på tio minuter.

Problemet är att man på mötet inte kunde presentera en enda simhall i Sverige som hade lägre byggkostnad än 100 mnkr. Den troliga årliga kostnaden för en simhall kommer att ligga på 15 – 20 mnkr vilket är en avsevärd skillnad mot 700 000 kr.

Det verkar heller inte som man tagit åt sig att vi står inför stora satsningarna inom skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. I närtid handlar detta om årliga kostnadsökningar på över 80 mnkr enbart i dessa satsningar. Sedan tillkommer övriga önskemål samt normala löne-och kostnadsökningar. Livet handlar om prioriteringar så är det även inom politiken. Tyvärr kan man inte ge allt åt alla Vi anser att dessa satsningar måste prioriteras före en simhall och där skiljer vi oss tydligen från vad Bengt Svanholm anser.

Det vi kommer att undersöka är om det går att få ett samarbete med en framtida entreprenör av ett spa på Långesand, alternativt tillsammans med en framtida konferensanläggning. Det anser vi vara ett trovärdigt alternativ som kan rymmas inom de snäva budgetramar som finns och som skall konkurrera med alla andra önskemål.

Kommentera