Möte med Kommunfullmäktige

Mötet var en bokslutsmöte över 2013. I inledningen hade jag en sammanfattning över årets viktigaste händelser.

Året som gått

 Fotö skola
Onsdagen den 23 oktober var det nyinvigning av Fotö skola. Under sommaren och hösten har Fotö skola och förskola genomgått en omfattande ombyggnad och renovering. Nu har elever och pedagoger äntligen fått ljusa, fräscha och ändamålsenliga lokaler.

 Resursteam
Barn- och utbildningsnämnden genomför tillsammans med Socialnämnden en satsning för att kunna ge barn i utsatta miljöer rätt insatser tidigt. Resursteam ska arbeta med utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor och skall genom tidiga insatser arbeta förebyggande. Det flexibla resursteamet, som arbetar över förvaltningsövergripande, skall stötta barn att klara skolarbetet och vardagen utanför skolan.

 Kvalitétsindikatorer
Öckerö kommun är utsedd till landets ”näst säkraste och tryggaste kommun”. En trygg och säker kommun beskrivs som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt och där medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande grundat på faktiska förhållanden (SKL/”Oppna jämförelser”).

Öckerö – bästa kommun att bo i
Det är tidningen Fokus som varje år rankar alla Sveriges kommuner utifrån perspektivet var det är bäst att bo. Öckerö kommun var bäst i Västsverige att bo i och vi kom på åttonde plats i Sverige.

Öckerö har bästa jobbtillväxten i regionen”.
Det är affärsinformationsföretaget Bisnode som rankat alla svenska kommuner utifrån vilken jobbtillväxt de kommer ha under 2013. Öckerö är bäst i regionen och jämfört med alla kommuner i landet ligger Öckerö på en 13:e plats.

Bästa företagsklimatet i GR”.
När över 2600 företagare i Göteborgsregionen fått tycka till om kommunernas service till företag, visar det sig att Öckerö kommun ger bäst service. Det är BRG (Business Region Göteborg) som gjort undersökningen.

Fler färjeturer till Nordöarna
Efter förhandlingar med Trafikverket och Färjerederiet skrevs ett avtal under med två extra kvällsturer till Nordöarna. Detta blev en process där öråden fick efterhöra vilka önskemål som fanns och vi på grundval av detta köpte de aktuella turerna.

Ekonomi
För elfte året i rad redovisade kommunen ett positivt resultat. 2013 redovisas 14 mkr i överskott. Balansresultatet, efter bl.a. reglering av reavinster vid markförsäljning, blev 7 mkr. Med årens samlade resultat står vi oss bra i en framtida konjunkturnedgång.
Nämnderna hade ett samlat underskott på drygt 6 mkr där Socialnämnden, främst beroende på ökad hemtjänst och LSS-ärenden, stod för 9 mkr i underskott.

Kommentera