Möte med Kommunstyrelsen

Vi fastställde planprogrammet för Rörö. Detta kommer att ge en möjlighet till närmare hundra bostäder på längre sikt. Flertalet av dessa är på privat mark varför det krävs initiativ från markägarna för att förverkliga planen. Ett problem är att Trafikverket uttryckligen säger att man inte kommer att öka färjetrafiken alldeles oavsett om det flyttar fler till Rörö. Å ena sidan skall kommunen verka för en levande skärgård med fler åretruntboende samtidigt som våra statliga myndigheter, Länsstyrelsen och Trafikverket, inte vill öka kapaciteten på transporterna om vi förverkligar detta.

Vi tog också ett beslut om att göra undantag för nattparkering i Hönö Klåva. Detta under förutsättning att man har ett avtal med hamnföreningen och att detta inte kombineras med parkeringsskiva. Detta underlättar bl.a. parkering för hotellets gäster.

Vi fick också en beslut om riktlinjer och policy om hot mot politiker. Där framgår det vilka åtgärder som den enskilde politikern skall vidta och vad kommun och polis kan hjälpa till med.

2 kommentarer för “Möte med Kommunstyrelsen

  1. Tore, så när det byggs runt Hjuviksvägen så är det på Öckerö kommuns bekostnad? Felet är från början att Göteborg inte haft någon planering när Hjuviksområdet byggdes ut. Det skall inte Öckerö nu få sota för. Frågan om bro avgörs inte av Öckerö kommun utan det beslutet ligger på Trafikverket och/eller Regeringen.

  2. Inte konstigt att dom säger nej. Ni vill ju expandera på Hjuviksbornas bekostnad. Kanske dax att sluta vara så föraskat egoistiska och i stället följa den överenskomna översiktsplanen och säga ja till bro? Eller!

Kommentera