Möte med Kommunfullmäktige

På mötet med Kommunfullmäktige handlade det mest om svar på motioner. Bl.a. avslog vi en motion om att flagga på erkända minoriteters dagar och beviljade en motion om att gå med i ett samordningsförbund. Dessutom ökade vi investeringstanken för tre investeringar på Kärrsviks återvinningscentral. Det handlar om ett nytt staket, spolplatta samt för en omlastningsramp. Vi godkände också investeringen för ökad trafiksäkerhet vid Brattebergsskolan. Detta handlar om utfarten vid gamla blomsteraffären mot Norgårdsvägen. Den säckas och leds mot Skolvägen samtidigt som den korsande cykeltrafiken säkras så att man inte kan cykla rakt ut i trafiken.

Kommentera