Seminarium om Västsvenska paketet

Västlänkens planering påbörjades 1990.
Götaälvbron håller inte för tyngre trafik och måste byggas ut.
Marieholmtunneln planerades i samband med Röde orm.

Finansieringen fanns inte för detta men skapades genom Västsvenska paketet. Nästan hälften genom trängselskatten och andra hälften från staten.

Göteborgsregionen planerades att växa med 8 000 invånare per år. Den har växt med över 10 000 invånare per år istället. Detta skapar ett tryck på att hitta framtidens lösning för kollektivtrafiken. För kärnan är att om vi inte får fler att åka kollektivt så kommer vi inte att klara den framtida arbetsmarknaden. Den är nämligen beroende av att kunna vidgas där man måste kunna resa längre till sitt arbete än vad man gör idag.

Många har egna lösningar på hur det skall vara men man skall inte underskatta den politiska viljan i detta. Därför är det viktigt med den politiska bredd som finns i detta beslut att det finns en stor politisk majoritet för detta.

Trafiken har minskat med 10 % och restiden har minskat med i snitt över en kvart från förorterna till Göteborg. Dessutom håller kostnadsplaneringen och tidsramen än så länge.

Kommentera