S vill höja skatten i Öckerö kommun, igen

Då har vi fått ta del av Socialdemokraternas budgetförslag för 2015. Precis som sina kamrater i Riksdagen så vill man höja skatten. Denna gång är det med 50 öre. Detta är egentligen ingen stor överraskning. På tio av de tolv senaste åren, om jag har räknat rätt, har de nu föreslagit en skattehöjning. Detta är deras utan tvekan mest konsekventa “satsning” i kommunen.

Ett av problemen med en socialdemokratisk politik är att man hela tiden väljer den enkla vägen. Istället för att göra ett ordentligt arbete med ordning och reda, arbeta med kostnaderna m.m. så väljer man oftast att höja skatten stället. Problemet är att om man fått bestämma så hade man haft samma problem nästa år igen och nästa och nästa…..

Skattehöjningar är ingen lösning på lång sikt utan måste tas till då det verkligen behövs. Sedan har man intecknat den höjningen och man har skapat en högre kostnadsnivå för våra kommuninvånare.

Vi i Öckeröalliansen har istället valt att arbeta med både kostnader och utgifter och bedrivit ett ansvarsfull ekonomisk politik. Detta visar sig då vi under våra tolv år alltid haft ett positivt resultat, även de åren som vi drabbades av den värsta konjunkturnedgången sedan 1929, och även om vi räknar bort tillfälliga intäkter som försäljning av mark m.m. Trots detta har vi bibehållit kvalitén i våra verksamheter vilket visar sig i undersökning efter undersökning. Vi har också råd att satsa på ombyggnad/nybyggnad av våra skolor samt en satsning på våra ungdomar med fritidsgård och en satsning på äldreomsorgen med ett nytt demensboende.

Valet i höst handlar därför till stor del vilken typ av politik som kommuninvånarna vill ha, en ansvarsfull ekonomisk politik som vår där vi använder varje krona så effektivt som möjligt eller en politik där man förlitar sig på skattehöjningar och att kommuninvånarna får betala bristen på vilja.

Kommentera