Kommunmöte med Trafikverket

Statistik Hönöleden
62 % av resenärerna på färjan är bilförare
11 % är medpassagerare
20 % är kollektivtrafikresenärer
3 % cyklister

Terminal Lilla Varholmen
TrV räknar med att komma igång med byggnationen av terminalområdet på Lilla Varholmen våren 2015. Arbetena kommer att genomföras på tider så att det blir minsta möjliga störning.

Busskörfält Lilla Varholmen – Gossbydal
Förväntat godkännande december 2016 och byggstart våren 2017.
Byggnationen kommer tyvärr att innebära stora störningar. Eftersom man inte får röra GC-vägen så måste man stänga av etappvis 2-300 m vid de trängre passagerna.

GC-bana Statoil-Hedens Byvägen
Byggs på södra sidan av Göteborgsvägen.
Planerad byggstart 2015.
Kommunen kommer att titta på att istället bygga denna GC-väg över Lammholmen.
Det kommer att sättas upp belysning på cykelparkeringen vid Pinan under hösten.
Frågan om räcken utefter Göteborgsvägen från Tärnvägen till Statoil togs upp.

Färjetrafiken
Trafikverket avser inte att sätta in den fjärde färjan under eftermiddagarna. En anledning till att sätta in den fjärde färjan är om bussarna inte kan hålla sina tidtabeller. I nuläget svarar Västtrafik att det inte är några problem. Ett problem är att allt mer tyngre trafik också tar upp mer plats på färjan. Detta gör att säkerheten står på spel genom att det blir för trångt mellan fordonen och att man kanske inte kommer ut vid olyckor. Detta är inte aktuellt f.n. men diskussionen finns givetvis.

Burö
Diskuterades om att utöka p-platserna på Burö. Ett alternativ kan vara att lägga P-arken vid Burö istället för att spränga för nya p-platser.

Kommentera