P-förbud på Ersdalsvägen

Arbetsutskottet tog igår beslut om att införa ett parkeringsförbud på Ersdalsvägen på Hönö under sommaren. Skälet är att besökare parkerar utefter vägen så att boende och andra inte kommer fram sommartid. En målsättning för kommunen är att besökare i större utsträckning ska åka kollektivt eller använda sig av cykel. Där har vi från kommunen fortfarande en hel del att göra men arbete med detta pågår.

Kommentera