Valdebatt på Hyppeln

Hyppelns öråd hade kallat partierna i kommunen till en valdebatt med öns invånare. Förvånansvärt valde Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att inte komma. Vänsterpartiet hade skickat ett brev med synpunkter där man bl.a. ville att Hyppelns skola skulle bevaras. Märkligt tyckte flera eftersom den lades ner redan 2001!

Vi partier i Öckeröalliansen hade en trevlig och informativ eftermiddag med de tjugotal invånare som kommit. Vi diskuterade givetvis kommunikationer och boende. De två viktigaste frågorna, inte bara för Hyppeln, utan för alla våra mindre öar. Att fp detta att fungera handlar om öns överlevnad.

Vi ligger i startgroparna för en byggnation av 18 bostadsrätter i hamnområdet. Dessutom håller vi på att förhandla med en intressent om en exploatering av ett område väster om fotbollsplanen som kan ge 20 villatomter. Vi har också precis tagit beslut om en förstudie av en snabbgående personfärja som också kan vara ett komplement till Nordöarnas kommunikationer.

Andra frågor som vägar, renhållning, iordningställande av naturområden togs också upp. Bra diskussioner men också frågor som vi lovade att ta med och försöka att lösa snarast. Jag kommer att informera örådet löpande om vad vi gör i de frågor som i övrigt togs upp.

Kommentera