Varför ska skolan och vården i Öckerö kommun betala för en vänsterregerings experiment?

Varför ska skolan och vården i Öckerö kommun betala för en vänsterregerings experiment?

Varje arbetad timme i Sverige lägger grunden för vår gemensamma välfärd. När fler går till jobbet så kan fler vara med att bidra till att skolan ger alla elever en bra start i livet och att sjukvården kan hålla högsta kvalitet samt komma människor till del när de behöver den.

Trots att Sverige behöver fler som arbetar så går tre av fyra vänsterpartier till val på att vi ska arbeta färre antal timmar. Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Feministiskt Initiativs radikala krav på arbetstidsförkortning skapar ett starkt tryck på Stefan Löfven och Socialdemokraterna att fortsätta sin vänstervandring. Det jobbexperiment som en eventuell vänsterregering under Stefan Löfven riskerar att utsätta Sverige och Öckerö kommun för, kommer i slutändan att betalas av skolan och vården.

Nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) visar att en arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan – som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ föreslår – riskerar att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor. Bara för Öckerö kommun beräknas skattebortfallet drygt 50 miljoner kronor. Det motsvarar exempelvis kostnaden för över 100 grundskolelärare. Är det dessa som ska betala priset för en vänsterregerings experimenterande?

Sedan alliansregeringen fick väljarnas förtroende 2006 har 250 000 fler personer ett jobb att gå till. Det är bara början. Alliansen vill att än fler ska kunna ha den trygghet som ett jobb innebär och att fler kunna få vara med och bidra till allt vårt gemensamma. Därför har vi satt upp ett ambitiöst mål om att jobben ska bli 350 000 fler så att över fem miljoner människor har ett jobb att gå till 2020.

Det ställer krav på en målinriktad reformpolitik som bygger på stärkta drivkrafter för arbete, att fler företag kan starta och växa och att trösklarna in till arbetsmarknaden fortsätter att sänkas.

Kommentera