Sophämtningen

Denna sommar har det varit en hel diskussion om sophämtningen och då framför allt införandet av sortering av matavfallet i det bruna kärlet. Vi moderater tycker att det är bra att vi infört att vi ska sortera matavfallet. Det är en vinst för miljön och ett steg mot ett hållbart samhälle.

Däremot anser vi att det finns ett flertal erfarenheter efter detta snart första år. En av de sakerna är att vi anser att vi borde införa tömning av de bruna kärlen varje vecka under sommartid. För att ändra detta och kanske även andra saker kommer vi föreslå på första mötet med Kommunstyrelsen efter sommaren att vi gör en utvärdering av detta första år.

Kommentera