Om GP:s artikel om flyktingmottagning i Öckerö

Öckerö kommun kommer i år att ta emot mellan 10 och 20 ensamkommande flyktingbarn. Vi har fyra platser och inte fyra barn vilket motsvarar mottagande av 10 barn. Till det kommer anhöriginvandringen. I dagsläget vet vi inte hur många det blir men hittills har vi tagit emot en stor familj och fler har visat intresse.
Detta skriver man givetvis inte samtidigt som man envist vill dela upp flyktingar i just flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Vi har en bra kvalité och en god integration på vår mottagning och som jag sa till journalisten, så kommer vi inom kort att ha en diskussion med Länsstyrelsen om att höja vår kvot.

Läs artikeln

Kommentera