Ungdomar ska ha ett arbete

Öckerö kommun har den lägsta arbetslösheten i Västra Götalandsregionen även för ungdomar. Ändå satsar vi och anställer en person som enbart ska arbeta med arbetsmarknadsfrågor.
Det är viktigt att våra ungdomar ges möjlighet att komma i arbete så snart som möjligt. Därför vill Moderaterna satsa på sexmånadersanställning inom kommunens verksamheter som ger ungdomarna en bättre möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det skulle exempelvis kunna vara rastledare i skolan, som i sin tur skulle öka tryggheten för barnen. Dessutom vill vi garantera att inga ungdomar som kan arbeta skall bli förtidspensionerade eller hamna i utanförskap.

IMG_0170.JPG

Kommentera