Fler unga ska få chansen

Fler unga än någonsin får chansen att gå till sitt första jobb. För varje arbetad timme tickar det in resurser till allt som är vårt i Öckerö Kommun. Till skolan, bussarna och vårdcentralerna. För varje arbetad timme bygger alla unga också upp ny kunskap och erfarenhet, som de bär med sig vidare i livet.

Jobben i Sverige har blivit över 250 000 fler sedan 2006. När fler jobbar ökar resurserna till allt som är vårt, därför har våra kommuner aldrig haft så stora resurser som idag. Nya siffror från arbetsförmedlingen visar också att jobben fortsätter att bli fler i Bohuslän, främst för unga. Det är bra, för unga och välfärden, men den 14:e september hotas tusentals ungdomsjobb i hela Sverige.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet går till val på att göra det dubbelt så dyrt att anställa ungdomar under 26 år. Det kommer få förödande konsekvenser. Enligt Riksdagens Utredningstjänst riskeras 50 jobb för unga på Öckerö om arbetsgivaravgiften höjs vid ett maktskifte i höst.

50 ungdomar riskerar sina jobb. Samtidigt kommer det innebära en chock för Öckerö Kommun och alla privata företag som verkar och växer här. En höjning av arbetsgivaravgiften kommer innebära en ökad kostnad för Öckerö Kommun på ca 4 miljoner kronor per år. För de privata företagen kommer det kosta ca 12 miljoner kronor per år. Tillsammans motsvarar de höjda kostnaderna 55 fritidspedagoger. Det är inte vägen att gå.

För Öckerö kommun kan det innebära fler unga utan jobb, långsammare utbyggnad av kommunernas välfärdsverksamheter eller kommunala skattehöjningar. Vilket alternativ tycker Socialdemokraterna är bäst för Öckerö?

En röst på Socialdemokraterna den 14:e september är en röst för färre ungdomsjobb, drastiskt ökade kostnader för kommunen och sämre förutsättningar för våra företag att växa och anställa unga. Vi behöver skapa bättre förutsättningar, inte sämre. Vi behöver sänka trösklarna för dem som står längst från arbetsmarknaden, inte höja dem. Vi behöver göra det enklare för unga att få jobb, inte svårare.

Vi vill ge alla unga chansen till sitt första jobb. Vi tänker fortsätta stå upp för att Öckerö växer och blir bättre när fler unga har ett jobb. Därför röstar vi på Nya Moderaterna den 14:e september.

Arne Lernhag (M), Kommunalråd Öckerö Kommun
Sofie Bichler, Distriktsordförande MUF Bohuslän
Erik Bengtzboe, Förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Kommentera