Kommunstyrelsen den 2 september

Tidningen Fokus har en årlig ranking på var det är bäst att bo. I årets undersökning sjönk Öckerö kommun från en 8:e plats till en 91:a. Det visar sig att tidningen har ändrat alla förutsättningar och kriterier för rankingen. Den nya rankingen tar exv. inte hänsyn till vad invånarna anser vilket var en stor faktor i den förra. De nya kriterierna favoriserar stora kommuner med ett större utbud varför Öckerö kommun inte klarar sig så bra. Det mest rätta hade väl varit att meddela att det är en helt ny ranking men då hade man väl tappat publicitet.

Vi tog också beslut om planbesked för flera återvinningsstationer. Avsikten är också att det ska tas ett gestaltningsprogram för återvinningsstationerna. Tanken är att alla återvinningsstationer ska ha en snygg och skärgårdslik exteriör.

Vi tog också beslut om att ge en markanvisning till ÖBO på Heinövallen. Tanken är att man ska uppföra 48 st hyresrätter där.

Kommentera