Uppskovet av byggstarten av Hedens skola

Några tankar och lite information. Det finns en projektgrupp som har arbetat med skolan och dess utformning. De har haft ett budgetunderlag på 48 mnkr att arbeta med. Denna kalkyl har tagits fram av NCC utifrån att göra Hedens skola till en funktionsduglig F-9-skola.

Förra veckan lämnade projektgruppen en kalkyl på 86 mnkr. Detta trots att det finns tjänstemän i gruppen som bl.a. har till uppgift att se till att budgeten hålls. Skulle man anse att det inte går ska detta anmälas till en styrgrupp. Inget av detta gjordes. Det kan sägas kvadratmeterpriset är lägre men att man lagt till ytor som inte famns med från början. Dessutom ingår i kalkylen betydligt mer ombyggnad än vad NCC ansåg som nödvändigt. Det skulle innebära att man skulle vara tvungen att evakuera skolan under byggnationen. Skulle man gå med på detta förslag skulle vi kanske inte råd med att fortsätta ombyggnad av våra andra skolor, som exv. Bergagård och Björkö.

Nu har projektgruppen fått i uppgift att se över projektet igen och hålla sig till den budget som Kommunfullmäktige avsatt utifrån kalkylen från NCC. Beslutet togs om detta i tisdags av Kommunstyrelsens arbetsutskott och information om detta gjordes direkt efter detta. Nu hoppas vi att vi får fram ett bra förslag så att byggnationen kan komma igång så fort som möjligt.

2 kommentarer för “Uppskovet av byggstarten av Hedens skola

  1. Hej, Självklart skall tjänstemännen i gruppen ha som uppgift att se till att budgeten hålls.
    Det skall väl finnas en plan och hålltider att man hela tiden(ex månadsvis)rapporterar upp i ledningen hur projektet förhåller sig till budget och tid.

Kommentera