Följ mig på Facebook

Numera finns det en mängd platser att framföra sina åsikter på. Jag finns med på flera av dem och det blir givetvis svårt i längden att vara uppdaterad överallt.

Jag kommer därför fortsättningsvis att koncentrera mig på att framföra mina åsikter och nyheter på Facebook. Ni som är intresserade av att läsa vad jag tycker är välkomna att följa mig.

https://www.facebook.com/arne.lernhag

Kommentera