Kommunfullmäktige den 27 november

Punkten för kvällen var budget för 2015. Även om det blev en viss diskussion så är detta beslut mer av formell art i vår kommun eftersom vi fastställer budgeten redan i juni.

Oppositionen var givetvis inte helt nöjda utan ansåg att det skulle vara lite mer av allt. Finansieringen av detta skulle vara en skattehöjning. Vi från Öckeröalliansen känner att vi har en kommun där verksamheterna lyckas bra. Senaste kvittot på detta var en femtonde plats i Handelskammarnas ranking av skolorna i Sveriges 290 kommuner.

Eftersom beslutet var av mer formell art blev det ingen omröstning utan den budget som det beslutades om i juni fastställdes.

Kommentera