Stor satsning på vägunderhåll

Stor satsning på vägunderhåll startar idag
Gatuenheten påbörjar idag, onsdagen den 3 december, underhållsarbeten på vissa av kommunens vägar. Arbeten innebär begränsad framkomlighet vissa timmar av dygnet. Trafiken justeras med hjälp av vakt. På vissa vägar kommer trafiken ledas om genom orange skyltning.
Berörda vägar är:

Öckerövägen: beläggningsarbeten, justering och byte av brunnar samt ny refug.
Bustadvägen: beläggningsarbeten samt byte av brunnar.
Vändstigen: beläggningsarbeten samt byte av brunnar.
Kängavägen: beläggningsarbeten samt byte av brunnar.
Långesandsvägen, rondellen: beläggningsarbeten.
Skiftesvägen: beläggningsarbeten samt justering av brunnar.
Egnahemsvägen: Beläggningsarbeten samt byte av brunnar.
Samtliga arbeten utförs av Svevia.

Kommentera