Kommunfullmäktige den 18 december

Sista mötet för året och då valdes alla nya ledamöter och ersättare i kommunens samtliga nämnder och bolag. Själv tackar jag för förtroendet att för fjärde gången bli vald till Kommunstyrelsens ordförande.

Vi tog också beslut om att skriva avtal med Migrationsverket om att under 2015 ta emot 12 st ensamkommande flyktingbarn.

Jag och ordföranden för Bygg- och Miljönämnden svarade också på en interpellation från MP om Kulturmiljöprogrammet. Det baserades på en oro att man inte följer det men svaret från oss var att vi gör det så mycket vi kan men i vissa ärenden så är detaljplanen överordnad vilket innebär att man får göra avvikelser från Kulturmiljöprogrammet.

Slutligen flyttades också Räddningstjänsten organisatoriskt från att ligga under Kommunstyrelsen till att ligga under Socialförvaltningen. Den samverkan man kan ha med dessa verksamheter tror vi kan gynna kommuninvånarna på ett bra sätt.

Kommentera