DÖ decemberöverenskommelsen

Ett par dagar efter DÖ offentliggjorts har det skrivits en hel del på sociala media om detta. En del har varit emot, andra har ansett att detta är en bra överenskommelse. Vem som får rätt får väl framtiden utvisa. Vad jag anser har jag redan uttryckt så det tänker jag inte ta igen. Jag är däremot orolig för hur det gått till.
Andra partier, kanske mest socialdemokrater, är vana vid partipiskan och rättar sig efter den. Vi moderater har dock alltid varit vana vid att ha högt i tak inom partiet. Utåt har vi alltid varit lojala eftersom vi inser att det skadar partiet när osämjan visas öppet.
Efter det s.k. sommartalet var det många som ville gå ut i media med vad man egentligen tyckte men av lojalitet gjorde man inte detta. En vädjan från partiledningen förstärkte detta. När vi nu återigen blir överkörda är det svårt att behålla den lojalitet som vi alltid haft.
Förutom att jag är tveksam till själva överenskommelsen är jag bekymrad om hur den kom till. Som jag förstod så fanns det gott om tidigt förankra detta i en vidare krets, men om jag förstått det rätt har inte ens partistyrelsen, och absolut inte förbundsordföranden eller andra informerats.
Vi moderater är som sagt lojala men när vi nu återigen körts över så kan vi bli ganska kritiska. Alldeles oavsett om vi är en majoritet eller inte som är kritiska så är det tillräckligt många för att vår tilltänkta partiledare ska tänka till en gång till om hur hon vill leda partier och om hon verkligen vill vara en lyssnande ledare.

En kommentar för “DÖ decemberöverenskommelsen

  1. politikerna lysnar inte på folket och det resulterar till splittring i sammhället och kaos. Att SD har gått fram förstår de flesta. Att inte ta debatten om invandring och Integration är så fel. Alla förstår att ekvationen bostäder och arbete samt överrepresentation av muslimsk härkomst skapar oöverskådliga problem. Men vad gör ni??? Radera detta innläg och säger att det är rasistiskt islamofobiskt fachistiskt

Kommentera