Kommunstyrelsen den 27 januari

På mötet hade Fritid och Kultur ett nytt förslag för att kunna bygga en skatepark. Efter många års utredande, överklagande och olika förslag har man kommit fram till ett förslag som är genomförbart. Tidigare förslag har antingen varit för dyra eller inte förslag som inte gett en funktionell skatepark.
För kommunen handlar det om en ökad hyreskostnad på 80 000 kr jämfört med vad som Kommunfullmäktige anslagit. Detta är en kostnad som Fritid och Kultur uppgett att man hanterar inom sin befintliga budget.
Tyvärr var det bara Moderaterna och Folkpartiet som var beredda på bifalla förslaget. Följden blir nu troligen att det inte blir någon skatepark eftersom den befintliga budgeten konstaterats inte räcka till detta.
Detta kan också noteras att man heller inte ville att ärendet skulle gå vidare till Kommunfullmäktige. Man kan höja på ögonbrynen att MP:s representant definitivt inte ville detta trots att man så sen som förra året i Kommunfullmäktige just ondgjorde sig över att Kommunstyrelsen fick avgöra för många frågor.

Vi fick också en information om två kvalitetsundersökningar av kommunen. Det är glädjande att konstatera att Öckerö kommun står sig väl i jämförelse med övriga kommuner i Sverige på de flesta punkter. Mer om detta finns att läsa på kommunens hemsida under KKIK och SCB medborgarundersökning.

Vi tog också beslut om att köpa vindkraftverket på Hönö Pinan. Det blir ett bra tillskott för att nå vårt mål om att bli självförsörjande med förnyelsebar energi i kommunen. Vindkraftverket kommer i första handlat försörja vårt avloppsreningsverk med energi men också vår nya tilltänkta kretsloppspark.

Beslut togs också om att starta upp ett detaljplanearbete på området mellan Göteborgsvägen och Tärnvägen. Det är viktigt att vi har industrimark tillgänglig när våra företagare vill utveckla sina företag.

Kommentera