Kommunfullmäktige den 19 februari

Det beslutades att vi ska köpa vindkraftverket på Pinan. För kommunen är det en bra affär dels beroende på att det blir en bra miljöprofil men dessutom eftersom då vi får miljövänlig och billig el till avloppsreningsverket och blivande kretsloppsparken. Vi hade också en diskussion om ett medborgarförslag från Grötö och Kalvsunds öråd om fler parkeringsplatser på Framnäs. Frågan är inte helt enkelt utan det handlar om fördelning av befintliga platser samt säkerställa platser för pendelparkering och för besöksparkeringar. Ärendet kommer nu att utredas i samband med framtagande av Trafikstrategin. Vi avslog en motion om underhållsstödet från Vänsterpartiet. Problemet var att man hänvisade till de rödgrönas budget i Riksdagen. Problemet var att den budgeten inte gick igenom i Riksdagen vilket tydligen inte Vänsterpartiet hade insett. Jag fick också en interpellation från Vänsterpartiet om byggnation av hyreslägenheter de kommande åren. Det korta svaret är att de kommande åren planeras för att bygga drygt 150 st lägenheter.

Kommentera