Kommunstyrelsen den 17 mars

Vi startade mötet med information om havs- och vattendirektivet samt projektet Ren Kust. Om Ren Kust kan sägas att vi tillsammans med Bohusläns kommuner vill ha ett samarbete medtag hålla våra stränder rena. Vi tror att om vi angriper detta problem gemensamt så kan vi bli mer effektiva.

Vi tog en ny projektplan för Framtida skolor. Eftersom ombyggnaden av Hedens skola senarelagts och Bratteberg tidigarelagts fick vi en del extra kostnader med bl.a. volymer på Bratteberg. Vi tror dock att det var bra att starta rivningen av Bratteberg tidigare inte minst med anledningen att lokalerna var i sämre skick än vad vi trodde från början.

I informationen om skateparken visade det sig att S ändrat uppfattning och nu stödde M och FP i viljan att skjuta till pengar för att få en funktionell skatepark. Det är glädjande att det nu ser ut som att detta äntligen ska bli verklighet.

Efter en lång handläggning tog vi äntligen beslut att inte föra över verksamhet till det gemensamma bolaget SOLTAK. Anledningen till detta är att tveksamheten har spridit sig om projektet och att kostnaderna har varit svåra att överblicka. Det har också varit målsättningen att ha en bred överenskommelse och när detta inte nåddes kändes det bäst att avstå.

Kommentera