Kommunstyrelsen den 7 april

Vi svarade på remisser om vattendirektivet och om havsmiljödirektivet. Intentionerna i direktiven är bra men som vanligt så saknade analyser om kostnaderna för att kunna genomföra detta samt vem som ska bära dessa. Vi anser att det är bra att man tar den marina nedskräpningen på största allvar och att Hav- och miljömyndigheten faktiskt till en viss del uttalar ett ansvar för detta.

Vi beslutade också att låta Betelskolan arrendera marken mellan skolan och Öckerövägen. Detta för att man ska klara sin verksamhet när man nu måste flytta verksamheten från Gårdaskolan dit.

Vi säljer också mark till två intressenter. Det ena är till en entreprenör för byggnation av bostadsrätter på Kvibackeskären på Hyppeln och det andra är till ÖMC dör att de ska kunna utveckla sin verksamhet på Björnhuvudet.

Kommentera