Kommunstyrelsen den 21 april

Mötet startade med en bussrundtur där vi åkte runt och tittade på allt som pågår i kommunen. Oftast är det mycket som snurrar runt i handlingarna och ibland är det bra att göra besök i för att se hur det ser ut i verkligheten.

Miljöpartiet vill att C-huset på, Bratteberg, där hemkunskap och administration bl.a. finns, ska omvandlas till ett hantverkets hus. P.g.a. det dåliga skick som fastigheten har så avslogs motionen. Hade fastigheten varit i ett bra skick hade vi nog snarare sett att den använts till fortsatt skolverksamhet.

Vi beslutade också att vara med i ett EU-projekt med övriga bohuslänkommuner för att samordna strandstädningen. Vi tror att vi genom detta kan få en bättre samordning som i sin tur kan ge en bättre strandstädning.

Kommentera