Lägg ner DÖ

Jag måste reagera på vad företrädare för DÖ hävdar som ett mantra alldeles oavsett vad man säger till dem att det inte finns något alternativ. Senast var det Magnus Jacobsson i Debatt som radade upp alternativ och då valde den moderate riksdagsledamoten Fredrik Schultze att ändå hävda att det inte finns några alternativ. Här är några alternativ till DÖ:

Alliansens partier röstar på sina egna förslag
Socialdemokratisk minoritetsregering med hoppande majoritet
Moderat minoritetsregering med hoppande majoritet
Alliansregering med stöd av SD
m.m.

DÖ innebär att S+MP är beroende av V. Detta innebär att Moderaterna genom DÖ aktivt verkar för att V får mer inflytande i politiken.
Vi har valt en partiledning och riksdagsledamöter för att lösa parlamentariska problem. Att man då väljer att avsäga sig inflytande för att göra det lätt för sig är inte acceptabelt.

Kommentera