Kommunfullmäktige den 21 maj

Det var mest besvarande av interpellation och motioner som mötet handlade om.

För två år sedan fick vi en motion från Annika Andersson (V) om en teleslinga i samlingslokaler. Detta åtgärdades veckan efter men trots detta tog det två år att svara på motionen. Ett tydligt exempel på hur en motion inte ska behandlas.

Sylke Sandberg (MP) hade i en motion önskat att C-huset på Bratteberg ska göra om till ett hantverkets hus. En undersökning av huset har dock visat att det är angripet av både fukt och mögel varför det enda riktiga är att riva huset. Motionen avslogs därför.

Vänsterpartiet har återigen ställt en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om kommunen kommer att sänka sänka det ekonomiska biståndet om underhållsstödet höjs. Detta med anledning av att V kommit överens med Regeringen om detta.

Svaret blev detsamma som förra gången att frågan inte går att besvara innan riksdagsbeslut finns. Förra gången fick ju S+MP inte igenom sin budget, hur det går denna gången får vi reda på den 16 juni.

Kommentera