Kommunstyrelsen den 26 maj

Detta var det längsta mötet på mycket länge och dessutom togs ett antal viktiga beslut för kommunen framtid.

En undersökning har visat att broräckena på broarna mellan Hönö och Öckerö samt mellan Öckerö och Hälsö är så angripna av rost att de måste åtgärdas omedelbart. KS föreslår att 5,7 mnkr avsätts för detta ändamål.

Öckeröalliansen föreslog att ytterligare 4,5 mnkr ska avsättas till beläggningsplanen, dvs. asfaltering. Detta för att komma ikapp med det eftersatta underhållet som nu finns på vissa platser i kommunen.

En motion från socialdemokraterna om validering i vården fick positivt svar.
Så fick också en motion om stärkt olycksfallsförsäkring och ett medborgarförslag om en hundrastgård vid Brevik på Öckerö.

Ett antal detaljplaner behandlades men den största av dem var en detaljplan över Öckerö centrum. Planen innehåller 319 lägenheter, butiker och verksamhetslokaler. Planen ska antas av Kommunfullmäktige men en enig Kommunstyrelse ställde sig bakom den.

Kommunstyrelsen ställde sig också bakom förslaget på Bostadsförsörjningsprogram, Lokalförsörjningsprogram samt Trafikstrategin.

Utöver detta antogs Öckeröalliansens förslag på budget för 2016. Den kommer vi att återkomma till särskilt men den innehåller en fortsatt satsning på ny- och ombyggnad av våra skolor, nytt LSS-boende, satsning på våra badstränder, vaktmästare till skolan m.m.

Kommentera