Kommunfullmäktige den 10 september

KF handlade mycket om besvarande av motioner. Vi var positiva till introduktion av nya politiker. I nuläget är den första dessutom redan genomförd.

Som svar på en motion om Hundar i vården, kommer vi att ha ett pilotprojekt på Bergmans boende som ska utvärderas. Öckeröalliansen är positiva till att genomföra detta medan socialdemokraterna är mer tveksamma till att införa Hundar i vården. Socialdemokraterna är oroliga för hur detta ska påverka personalen medan vi i Öckeröalliansen mer ser till de boendes välmående. Sägas kan att det redan idag finns husdjur både på Solhöjden och på Bergmans. Detta är dock inte samma sak som en vårdhund som är specialträning för uppgiften.

Vi sa också nej till Vänsterpartiets motion om att avskaffa hemläxor för skolelever.