Kommunstyrelsen den 1 september

Vi fick en information om vattenförsörjningen på Nordöarna. Det framgick att under sommaren är vattentillgången dålig och att VA-enheten därför råder till att inte bygga fler bostäder. Öckeröalliansen avser dock att bygga ut VA- försörjningen till Nordöarna så att detta ska inte vara något problem i framtiden.

Vi gav i uppdrag att inskaffa en trafikutredning som visar hur trafiken på 155:an påverkas av byggnationer, utökad busstrafik m.m. Detta är ett önskemål/krav från Länsstyrelsen för att vi ska få en möjlighet att få igenom våra framtida detaljplaner.

Vi förde också en diskussion om att använda Långesands fotbollsplan som masshanteringsplats. Öckerö IF har sagt upp sitt arrende och f.n. Ser vi över vad den kan användas som i framtiden. Under tiden har vi fått en förfrågan om att använda Denver masshantering. Detta för att man ska slippa att köra in massor till Vikans kross och i nästa skede behöva hämta massor på samma plats. Det askulle spara en hel del kostnader för de som bygger samt minska trafiken på färjan. Frågan var vi kan ha en masshanteringsplats kommer att utredas varav Långesand är en plats.

Vi gav också i uppdrag att utlysa en markanvisningstävling på ett flerbostadshus på Rörö. Eftersom det finns flera intressent som vill bygga tyckte vi att detta var mest rättvist.