Kommunstyrelsen den 18 augusti

Ett en försökstid beslutades att avskaffa telefontiderna i kommunen. Detta för att få en bättre tillgänglighet för våra invånare. I en snar framtid kommer vår Kommunservice att utvecklas så att man lösa 80 % av de frågor som kommer på telefon. Detta kommer att avlasta våra tjänstemän så att de får mer tid att arbeta med sina uppgifter utan att bli avbrutna.

Kommunstyrelsen beslutade att köpa Strandbaren på Öckerö hamnplan. Detta för att denna tomt inom kort ska kunna ingå i byggnationen av ett nytt centrum på Öckerö. Verksamheten som finns där idag kommer att fortsätta till dess att nybyggnation kan starta.