Kommunstyrelsen den 13 oktober

Vi har gjort en utvärdering av sommarens utökade hämtning av matavfallet. Nu går det ju i och för sig inte att jämföra de två senaste somrarna men vi var eniga om att fortsätta även fortsättningsvis med en utökad hämtning av matavfallet.

Vi gav planbesked för ett naturhotel på Rörö. Vi är självklart medvetna om de svårigheter som finns med projektet men det är såpass intressant för arbetstillfällen m.m. för Rörö så att vi anser att det är värt att pröva.

Länsstyrelsen har på grundval av en utredning som gjorts av Trafikverket meddelat att man kommer att överpröva detaljplanen på Kalvsunds skola där vi avser att bygga 5-15 bostäder. Anledningen är att man anser att väg 155 nått sitt kapacitetstak, framför allt på eftermiddagarna. Slutsatsen är att detta besked är att det kommer att vara mycket svårt för oss att få igenom fler bostadsplaner innantrafiksituationen på väg 155 förändrats.