Kommunstyrelsen den 29 september

Knippla varv är ett område på Knippla som vi vill exploatera till att få bostäder och verksamhet på. I denna plan ska också hamnen utvecklas. Det har dock visat sig att det finns en del föroreningar i marken efter den tidigare verksamheten. Vi gav planbesked till sökande samtidigt som vi startar en utredning om vad vi behöver göra för åtgärder innan planen kan antas.

Vi fick information om sommarens underhållsarbeten med S/V Gunilla. Hon var bl.a. upptagen på Falkenbergs varv där. Det gjordes en hel del arbeten. Sammantaget kan sägas att fartyget aldrig varit i bättre skick än vad hon är nu.

Vi hade en genomgång av projektplanen för framtida skolor. Det är många bollar i luften i projektet men tidsplanen följs och ekonomin håller.

Vi sa också nej till en motion från Vänsterpartiet om feministiskt självförsvar.