Kommunstyrelsen den 3 november

Torben Ferm gick igenom projektplanen för framtida skolor. Det mesta går enligt plan och man räknar med att tidsplanen håller. Det har tillkommit mer sprängningsarbeten på tomten för Bratteberg varför kostnaden där har ökat men kan hanteras inom reserverna.

Vi valde ledamot och sättare i vårt nya samordningsförbund. KS ordförande och oppositionsråd valdes till detta. Samordningsförbundet är en arena där kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regionen samverkar i arbetsmarknadsfrågor.

Vi hade också en diskussion om våra påskfyrar. Andemeningen är att vi inte ska tillåta att man eldar med oljor och däck. Vi har gjort undersökningar i marken där fyrarna är och höga värden av miljöfarliga ämnen har påträffats. Detta är det viktigt att vi på ett pedagogiskt sätt informerar våra kommuninvånare om.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ska anta planen för Kalvsunds skola som ska göras om till bostäder. Vi vet nu också att Länsstyrelsen på inrådan av Trafikverket kommer att stoppa planen vilket gör att vi kommer att överklaga detta till Mark- och Miljödomstolen.

Får Trafikverket som man vill så kommer Öckerö kommun inte att få godkänt fler detaljplaner för bostäder och detta måste vi agera gentemot. Vi har haft en dialog med Trafikverket och Länsstyrelsen om detta och fått beröm för de åtgärder vi vidtagit. Därför kom det som en överraskning att nu Trafikverket ändrat sig och vill stoppa våra detaljplaner. Dessutom gör man det på ett felaktigt underlag enligt oss. Vi kommer nu att fortsätta vårt arbete mot detta i första hand tillsammans med Göteborg som också fått stopp på sina detaljplaner utefter 155:ans västra del.