Kommunstyrelsen den 17 november

Inledningsvis hade vi ett möte med våra revisorer. Diskussionen handlade mycket om vilka utmaningar som kommunen står inför. De två största är väg 155 och det byggstopp som följd. Den andra utmaningen är flyktingfrågan där kommunen ansträngs både ekonomiskt och personellt. Sedan finns det en mängd mindre utmaningar såsom demografin, skollokalerna m.m.

Åtgärder inför påsken är något som vi ofta har på dagordningen. Vid en provtagning där Norgårdsfyren har varit hittades höga halter av farliga ämnen. Vi rekommenderar därför att man är försiktig med att vistas där, speciellt små barn och hundar. Detta ska vi kommunicera till kommuninvånarna på olika sätt. Vi kommer att ha en strategi att inte tillåta farliga ämnen såsom däck och diesel i fyrarna. Exakt hur vi kommer att vi ska gå tillväga får vi återkomma till men det krävs ett bra samarbete med polisen.

Vi var att starta ett Besöks- och Näringslivsråd tillsammans med företagare och föreningar i kommunen. Besöks- och näringslivsrådet (BNR) ska vara ett forum för samråd, information och kommunikation mellan kommunen och det lokala förenings- och näringslivet. På dagens möte antog vi arbetsordningen för BNR efter en viss diskussion. Socialdemokraterna ville inte gå med på att företagsrepresentanterna ska ha arvode och Miljöpartiet yrkade avslag på arbetsordningen. Fortsättning följer i Kommunfullmäktige.

Vi utsåg också en vinnare av priset för förtjänstfulla verksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Vi utsåg Lena Nahlin och Ia Gren, Hönö konsthall till pristagare.