Kommunstyrelsen den 1 december

Beslut togs om att starta en förstudie om Bergagårdsskolan. Tanken är att ta fram fysiska lösningar som motsvarar behovsbeskrivningen.

Kommunstyrelsen svarade också på ett antal medborgarförslag om Björkö skola. Svaret på samtliga var att vi har startat en projektplan för antagande av en behovsbeskrivning på en ny skola på Björkö och att de aktuella frågeställningarna kommer att behandlas i den. Några frågor om underhållet på skolan besvarades ned att ÖFAB redan åtgärdat det mesta av detta och det som inte är gjort kommer att åtgärdas inom kort.

Återigen har oppositionen lagt en motion om fria resor för äldre. Denna gången var det MP som ville att frågan skulle utredas. Svaret blev dock detsamma som till tidigare motioner. Att vi prioriterar i första hand våra ungdomar och avser att ge dem fria fritidskontorets så fort Västtrafiks system tillåter. Efter det kan vi tänka oss att även diskutera fria kollektivtrafikresor för äldre.

Vi enades också om att skicka en skrivelse till Sahlgrenska Universitetssjukhus styrelse där vi motiverade det olämpliga i att flytta ambulansen från Öckerö.