Kommunstyrelsen den 15 december

Vi gav i uppdrag att upphandla modullägenheter för att sätta upp på Spindeln-området. Detta för att tillgodose behovet för de 72 personer med permanent uppehållstillstånd som kommunen har fått sig tilldelade. Vi hade hoppats att kommuninvånare skulle ställa upp med de lägenheter som man har i sina hus men hittills har vi endast en lägenhet disponibel. Kommun är ändå beredd att gå in som garant för hyresgästen.

Vi gav också i uppdrag att man skulle se över den strategiska personalförsörjningen. Vi har svårt att rekrytera personal inom socialtjänst och plan- och bygglov. Det har också slutat ett antal handläggare. Vi tror att detta mycket beror på det allmänt stora behovet av personal för att flyktinghanteringen i alla kommuner samt det stora behovet som Västsvenska paketet genererar. Nu gör vi ändå en opartisk utredning för att se om vi har rätt i våra antaganden.