Kommunstyrelsen den 8 mars

Mötet var förlagt till hörsalen där Fritid- och Kulturverksamheten gavs möjlighet att berätta om sin verksamhet.

Lantmäteriet besökte kommunstyrelsen för att prata om de lantmäterifrågor som styrelsen ansåg viktiga och för att förtydliga myndighetens arbetssätt och processer.

Vi har rapport varannat möte om projektet Framtida skolor. Projektet håller i stort sett tidsplanen och budget. Dock saknas det en del pengar för den yttre miljö på Bratteberg. Om projektet själva inte kan arbeta in dessa ångar är avsikten att vi får skjuta till dem från centralt håll.

Vi antog också Göteborgsregionens plan för kommunala insatser som rör EU- medborgare. Miljöpartiet och Socialdemokraterna hade en avvikande mening om barns rätt till skolgång där man ansåg att barn till s.k. EU-migranter ska ha rätt till skolgång från första dagen. I dokumentet står det att detta kan vara en möjlighet för kommunerna. Noteras bör att Göteborgs stad är en av de få kommunerna i Sverige som ger dessa barn en rättighet till skolgång från första dagen. Ansvarig minister och Regeringens utredare har sagt att detta är olämpligt varför GR inte tog med denna möjlighet. MP och S nöjde sig med en protollsansteckning eftersom dokumentet tillkom genom en bred överenskommelse i GR styrelse.